Rổ góc 1 tầng tấm DC01GT

300.000 

  • Kích thước: 25x25x9

0984.550.969